Plan zamówień publicznych na rok 2017 – Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.

Przetarg Temat Termin
33/PCM/2017/ZP/A Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy III. 13.12.2017
32/PCM/2017/ZP/A Dostawa kardiomonitora wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 15.12.2017
31/PCM/2017/ZP/A Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 08.12.2017
30/PCM/2017/ZP/A Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy II. 01.12.2017
29/PCM/2017/ZP/A Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II. 04.12.2017
28/PCM/2017/ZP/A Dostawa rękawic jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy. 24.11.2017
27/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. 14.11.2017
26/PCM/2017/ZP/A Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy.                        Nowy termin składania ofert: 16.11.2017 13.11.2017
25/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. 07.11.2017
24/PCM/2017/ZP/A Dostawa aparatu EKG wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.
Nowy termin składania ofert: 24.10.2017
19.10.2017
23/PCM/2017/ZP/A Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. przez okres 24 miesięcy II.
Nowy termin składania ofert: 27.10.2017
23.10.2017
22/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych oraz wyposażenia wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi (A).
Nowy termin składania ofert: 27.10.2017
19.10.2017
21/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o.
Nowy termin składania ofert: 11.10.2017
02.10.2017
20/PCM/2017/ZP/A Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 09.10.2017
27.09.2017
19/PCM/2017/ZP/A Dostawa mebli oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp z o.o. 21.09.2017
18/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych oraz wyposażenia wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 18.09.2017
17/PCM/2017/ZP/A Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy. 18.09.2017
16/PCM/2017/ZP/A Dostawa łóżeczek dla oddziału pediatrycznego wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 14.09.2017
15/PCM/2017/ZP/A Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy. 04.09.2017
14/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych oraz wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi 11.08.2017
13/PCM/2017/ZP/A Dostawa błon i materiałów RTG dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 07.08.2017
01.08.2017
SGZ/2/18/3/2017 Naprawa i przeglądy sprzętu medycznego.
Nowy termin składania ofert: 28.07.2017
21.07.2017
12/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 30.06.2017
11/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 26.05.2017
10/PCM/2017/ZP/A Dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 12 miesięcy. 10.05.2017
09/PCM/2017/ZP/A Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy. 17.05.2017
08/PCM/2017/ZP/A Dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. przez okres 12 miesięcy. 18.04.2017
07/PCM/2017/ZP/A Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. przez okres 12 miesięcy. 12.04.2017
06/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o.. 14.03.2017
05/PCM/2017/ZP/A Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy. 06.03.2017
04/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. 06.02.2017
03/PCM/2017/ZP/A Usługa – dozór i konserwacja dźwigów oraz urządzeń i sieci energetycznej przez okres 24 miesięcy. 25.01.2017
02/PCM/2017/ZP/A Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. 23.01.2017
01/PCM/2017/ZP/A Usługa – dozór i konserwacja dźwigów oraz urządzeń i sieci energetycznej. 16.01.2017