02. 2/PCM/2017/ZP/A Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.