06. 6/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o.