04. 4/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.