• Przetarg – 27/PCM/2015/ZP/A – Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do laboratorium Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.
 • Przetarg – 5/PCM/2015/ZP/B – Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.
 • Przetarg – 26/PCM/2015/ZP/A – Dostawa materiałów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.
 • Przetarg – 25/PCM/2015/ZP/A – Dostawa licencji oprogramowania dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.
 • Przetarg – 158749-2015 – Usługa kompleksowa ubezpieczenia Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie.
 • Przetarg – 22/PCM/2015/ZP/A – Dostawa środków dezynfekcyjnych.
 • Przetarg – 21/PCM/2015/ZP/A – Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego.
 • Przetarg – 20/PCM/2015/ZP/A – Usługa kompleksowego prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.o.o.
 • Przetarg – 18/PCM/2015/ZP/A – Dostawa środków dezynfekcyjnych.
 • Przetarg – 19/PCM/2015/ZP/A – Dostawa błon i materiałów RTG.
 • Przetarg – 17/PCM/2015/ZP/A – Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego.
 • Przetarg – 2/PCM/2015/ZP/B – – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów).
 • Przetarg – 16/PCM/2015 – Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego, szpitalnego dla niepełnosprawnych wraz z jego uruchomieniem i rejestracją w UDT, dopuszczeniem do eksploatacji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o.o. w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II -Obszar B, realizowanego przez powiat Wołowski jako zadnie pn. Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu.

 • Przetarg – 1/PCM/2015/ZP/B – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Opracowanie audytu energetycznego do projektu pod nazwą „ Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pilęgnacyjno-opiekuńczego w Wołowie”, składanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5, Działanie 5.4.
 • Przetarg – 13/PCM/2015 – Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów.
 • Przetarg – 15/2015 – Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych wraz z jego uruchomieniem i rejestracją w UDT, dopuszczeniem do eksploatacji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar B, realizowanego przez Powiat Wołowski jako zadanie pn. „Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu”.
 • Przetarg – 14/PCM/2015 – Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego.
 • Przetarg – 13/2015 – Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów (wkrótce).
 • Przetarg – 12/2015 – Dostawa produktów leczniczych.
 • Przetarg – 11/2015 – Dostawa produktów leczniczych. Nowy termin składania ofert – 19.05.2015 r.
 • Przetarg – 10/2015 – Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych wraz z jego uruchomieniem i rejestracją w UDT, dopuszczeniem do eksploatacji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar B, realizowanego przez Powiat Wołowski jako zadanie pn. „Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu”.
 • Przetarg – 09/2015 – Zaproszenie do składania ofert na dostawę pieluch jednorazowych dla dorosłych (postępowanie poniżej 30 tys. euro).
 • Przetarg – 08/2015 – Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (postępowanie poniżej 30 tys. euro).

 • Przetarg – 07/2015 – Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych wraz z jego uruchomieniem i rejestracją w UDT, dopuszczeniem do eksploatacji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar B, realizowanego przez Powiat Wołowski jako zadanie pn. „Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu”.
 • Przetarg – 06/2015 – Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesna rehabilitacja” w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON “Programu wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar A (postępowanie poniżej 30 tys. euro).
  Nowy termin składania ofert – 19.03.2015 r.
 • Przetarg – 05/2015 – Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy do realizacji Programu szczepień profilaktycznych dzieci na lata 2015-2016 dla Gminy Brzeg Dolny (postępowanie poniżej 30 tys. euro).
 • Przetarg – 04/2015 – Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych wraz z jego uruchomieniem i rejestracją w UDT, dopuszczeniem do eksploatacji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. w ramach zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – Obszar B, realizowanego przez Powiat Wołowski jako zadanie pn. „Usuwanie barier architektonicznych w szpitalu”.
 • Przetarg – 03/2015 – Usługa: dozór i konserwacja dźwigów oraz urządzeń i sieci energetycznej.
 • Przetarg – 02/2015 – Dostawa pieluch jednorazowych.
 • Przetarg – 01/2015 – Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów PCM w Wołowie Spółka z o.o.