sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

07. Przetarg – 7/PCM/2017/ZP/A

07. Przetarg – 7/PCM/2017/ZP/A – Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. przez okres 12 miesięcy