sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

OCHRONA DANYCH

 

 

Klauzula informacyjna kontrahent

Klauzula informacyjna pacjent

Klauzula informacyjna pracownik

Klauzula informacyjna rekrutacja

 

 

 

 

 

1. W Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. został wyznaczony
inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pani Jolanta Niezgodzka.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich
sprawach
związanych z:
o przetwarzaniem danych osobowych,
o oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane RODO).
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
o adres poczty elektronicznej: jn4consulting@gmail.com
o adres do korespondencji:
Jolanta Niezgodzka
Inspektor ochrony danych
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o.,
56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26