11. Przetarg – 11/PCM/2017/ZP/A – Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.