LABORATORIUM BRZEG DOLNY

Pełniący obowiązki Kierownika Laboratorium

 Katarzyna Cieciak


Punkt Pobrań Wołów

Laboratorium Brzeg Dolny


Laboratorium wykonuje badania z zakresu wielu dziedzin medycyny laboratoryjnej, m.in.:

 • Hematologii

 • Biochemii i immunochemii

 • Analityki ogólnej

 • Koagulologii

 • Endokrynologii

 • Markerów nowotworowych

 • Immunologii

 • Autoimmunologii

 • Diagnostyki infekcji

 • Toksykologii

 • Alergologii

 • Diagnostyka: cukrzycy, osteoporozy, miażdżycy i nadciśnienia

 • Badań genetycznych


Do zadań pracowni należy w szczególności:

 1. przyjmowanie materiału i wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów wszystkich komórek organizacyjnych Spółki prowadzących działalność medyczną;
 2. przyjmowanie materiału i wykonywanie badań laboratoryjnych dla podmiotów zewnętrznych oraz odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
 3. stosowanie metod analitycznych zapewniających wiarygodność i przydatność wyników badań w procesie diagnostycznym i leczniczym;
 4. współpraca z jednostkami mającymi wpływ na pracę laboratorium;
 5. współpraca z odbiorcami świadczeń laboratoryjnych;
 6. prowadzenie dokumentacji medycznej;
 7. ewidencjonowanie badań oraz analiza ich kosztów;
 8. realizowanie badań bakteriologicznych;
 9. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

Nadzór nad Bankiem krwi pełni Diagnosta w zakresie spraw medycznych podporządkowany Dyrektorowi ds. medycznych.

Do zadań pracowni należy w szczególności:

a) składanie zamówień na krew i jej składniki w najbliższym centrum,
b) 
odbiór krwi i jej składników,
c)
przechowywanie krwi i jej składników do czasu wydania do oddziału szpitalnego,
d) wydanie krwi do oddziałów szpitalnych,
e) prowadzenie dokumentacji
f) przychodów i rozchodów,
g) zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy,
h) prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników;
i) wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego