sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Laboratorium

Kierownik Laboratorium – Sławomira Żak

 

Punkt Pobrań-Wołów

Labratorium Brzeg Dolny

 

Laboratorium wykonuje badania z zakresu wielu dziedzin medycyny laboratoryjnej, m.in.:

 • Hematologii
 • Biochemii i immunochemii
 • Analityki ogólnej
 • Koagulologii
 • Endokrynologii
 • Markerów nowotworowych
 • Immunologii
 • Autoimmunologii
 • Diagnostyki infekcji
 • Toksykologii
 • Alergologii
 • Diagnostyka: cukrzycy, osteoporozy, miażdżycy i nadciśnienia
 • Badań genetycznych


Do zadań pracowni należy w szczególności:

 1. przyjmowanie materiału i wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów wszystkich komórek organizacyjnych Spółki prowadzących działalność medyczną;

 2. przyjmowanie materiału i wykonywanie badań laboratoryjnych dla podmiotów zewnętrznych oraz odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia);

 3. stosowanie metod analitycznych zapewniających wiarygodność i przydatność wyników badań w procesie diagnostycznym i leczniczym;

 4. współpraca z jednostkami mającymi wpływ na pracę laboratorium;

 5. współpraca z odbiorcami świadczeń laboratoryjnych;

 6. prowadzenie dokumentacji medycznej;

 7. ewidencjonowanie badań oraz analiza ich kosztów;

 8. realizowanie badań bakteriologicznych;

 9. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego

 10. Nadzór nad Bankiem krwi pełni Diagnosta w zakresie spraw medycznych podporządkowany Dyrektorowi ds. medycznych. Do zadań pracowni należy w szczególności:
  a) składanie zamówień na krew i jej składniki w najbliższym centrum,
  b) 
  odbiór krwi i jej składników,
  c) 
  przechowywanie krwi i jej składników do czasu wydania do oddziału szpitalnego,
  d) wydanie krwi do oddziałów szpitalnych,
  e) prowadzenie dokumentacji
  f) przychodów i rozchodów,
  g) zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy,
  h) prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników;
  i) wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego