sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Administracja

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o. o.

Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

Prezes Zarządu Spółki –  Piotr Burdach
Prokurent –
Główny Księgowy – Agnieszka Poprawska-Cierpiał
Pielęgniarka naczelna – Iwona Adamczyk
Dział techniczny – Janusz Czarnowski
Sekretariat: 71 380 58 01 sekretariat@pcm-wolow.pl
Dyrektor ds finansowych: 71 380 58 04 agnieszkapoprawska@pcm-wolow.pl
Księgowość: 71 380 58 05
Statystyka: 71 380 58 06
Zamówienia publiczne: 71 380 58 07 przetarg@pcm-wolow.pl
Zaopatrzenie: 71 380 58 09
Kadry: 71 380 58 10
Informatyk: 71 380 58 15