sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Administracja

Kontakt Telefon e-mail
Sekretariat: 71 380 58 01 sekretariat@pcm-wolow.pl
Dyrektor finansowy: 71 380 58 04  
Księgowość: 71 380 58 05 / 71 380 58 34
 
Statystyka: 71 380 58 06  
Zamówienia publiczne: 71 380 58 07 przetargi@pcm-wolow.pl
Zaopatrzenie: 71 380 58 09  
Kadry: 71 380 58 10  
Informatyk: 71 380 58 15  
Płace: 71 380 58 16  
Dział Techniczny: 71 380 58 19  
Pielęgniarka Koordynująca 71 380 58 14