ADMINISTRACJA

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o.

Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów


Prezes Zarządu Spółki: Piotr Burdach

Prokurent: Agnieszka Poprawska-Cierpiał

Położna koordynująca pracą pielęgniarek i położnych: Iwona Adamczyk

Pielęgniarka epidemiologiczna: Irena Piórkowska


Sekretariat
Powiatowego Centrum Medycznego
Weronika Konik
71 380 58 01

sekretariat@pcm-wolow.pl

Dział Prawno-Organizacyjny
Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego
Anna Chechelska
71 380 58 07

przetarg@pcm-wolow.pl


Kierownik Działu Technicznego
Janusz Czarnowski
71 380 58 09
Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
Dorota Wargosz
71 380 58 10

Dział Statystyki Medycznej Analiz I Rozliczeń
Kierownik Działu Statystyki Medycznej Analiz i Rozliczeń
Monika Żak-Bogucka
71 380 58 06

Dział Strategii Finansowej i Księgowości
Kierownik Działu Strategii Finansowej i Księgowości – Główny Księgowy
Agnieszka Poprawska-Cierpiał
71 380 58 04

Dyrektor ds. Finansowych
Pełnomocnik Zarządu ds. Operacyjnych
Wojciech Lang
71 380 58 19
Dział IT
Kierownik Działu IT
Paweł Popiel
71 380 58 15
503 848 253

informatyk@pcm-wolow.pl