SZPITAL WOŁÓW


Oddział Rehabilitacyjny

(gabinet lekarski)

71 380 58 23

Oddział Rehabilitacyjny

(gabinet pielęgniarski)

71 380 58 22

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

503 848 031


Fizykoterapia

71 380 58 39