ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY


Kierownik ZPO

71 380 58 28

Dyżurka pielęgniarska

71 380 58 27