23 PAŹ 2020

 

17 PAŹ 2020

 

27 SIE 2020

 

1 SIE 2020

 

20 LIP 2020

 

30 CZE 2020

 

26 CZE 2020

 

1 CZE 2020

 

12 MAJ 2020
 

6 MAJ 2020
 
 

4 MAJ 2020
Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 04 maja 2020r. Powiatowe Centrum Medyczne rozszerza ofertę badań laboratoryjnych o diagnostykę w kierunku wirusa SARS –CoV-2.

Dostępne są dwa rodzaje badań: test na przeciwciała z surowicy krwi oraz test genetyczny (wymaz z nosogardzieli).

Przeciwciała p/wirusowi SARS-CoV-2 IgG, IgM – immunochromatograficzny test jakościowy z surowicy krwi – cena: 199,00 zł

SARS-Cov-2 RNA genetyczny test jakościowy – wymaz z nosogardzieli – cena: 500,00 zł

Aktualnie badania można wykonać w punkcie pobrań Laboratorium Diagnostycznego PCM zlokalizowanym w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym przy Al. Jerozolimskich 28 w godzinach od 7:15 do 10:00. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 71 3805329.

Uwaga: w przypadku zainteresowania testem genetycznym (wymaz z nosogardzieli) prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

Wkrótce planujemy uruchomienie badań w punkcie pobrań przy Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Wołowie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

4 MAJ 2020

 

17 KWI 2020

 

17 KWI 2020

 

30 MAR 2020

 

 

23 MAR 2020
WNIOSEK O WYDANIE RECEPTY 

wniosek.pdf

 

 

 

19 MAR 2020
 

16 MAR 2020
 

 

15 MAR 2020
 

09 MAR 2020
 

07 MAR 2020

 

 

LIP 2019
 

CZE 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Fizjoterapeuta / Technik fizjoterapii
Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie
 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • znajomość technik specjalnych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • mile widziane ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii

Warunki pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym pn – pt w godzinach od 7:00-14:35/ 10:25-18:00

Kluczowe obowiązki:

 • przyjmowanie pacjentów do leczenia usprawniającego zgodnie z harmonogramem zabiegów,
 • dokonywanie oceny narządu ruchu w aspekcie potrzeb kinezyterapii i fizjoterapii,
 • prowadzenie zabiegów starannie i ściśle według wskazań lekarza, standardów i posiadanej wiedzy,
 • pouczanie pacjentów przed zabiegiem o sposobie zachowania się w czasie jego trwania uprzedzenie o normalnych odczuciach w czasie zabiegu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat, początkowo na okres próbny, z możliwością przedłużenia,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz
 • CV

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem:
https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

 

CZE 2019
Nawiązując do publikacji z dnia 15.05.2019 na stronie “Pierwszy z Brzegu” https://www.facebook.com/pierwszyzbrzegu
PCM informuje
 

CZE 2019
 

CZE 2019
 

CZE 2019
 

CZE 2019
 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych
Miejsce pracy: Szpital Wołów 

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. specjalizacja Io lub IIo
 3. w trakcie specjalizacji

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji

i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Lekarzy ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii oraz neonatologii lub pediatrii
Miejsce pracy: Szpital Brzeg Dolny 

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. specjalizacja Io lub IIo

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji

i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
 

Specjalista ds. zamówień publicznych pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi Zarządu Spółki

Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów Uchwał Prezesa Zarządu dotyczących zamówień publicznych;
 • doradztwo w sprawach wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przygotowania dokumentacji;
 • analiza zasadności i poprawności wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • rozpatrywanie środków odwoławczych wniesionych przez wykonawców;
 • przesyłanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesa Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych;
 • koordynowanie udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Spółki;
 • analiza spełnienia przez wykonawców warunków określonych w umowie;
 • uczestnictwo i przeprowadzanie postępowań przetargowych oraz wybór odpowiednich trybów postępowania;
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie zapotrzebowań niezbędnych do opracowania planów zakupów aparatury i sprzętu medycznego;
 • opracowywanie SIWZ dla poszczególnych postępowań przetargowych i ich rozstrzyganie,
 • opracowywanie we współpracy z właściwą jednostką, komórką organizacyjną lub osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku w Spółce, bez względu na wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego – wzorów umów, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z postępowaniem w sprawach zamówień publicznych oraz realizacją umów;
 • opracowywanie we współpracy z właściwą jednostką, komórką lub osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku w Spółce – wzorów umów, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z postępowaniem w sprawach zamówień oraz realizacją umów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej
  z pozyskiwaniem funduszy oraz sporządzanie analiz i statystyk z ich realizacji;
 • Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rejestrowych zakładu i ich aktualizacja;
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Rady Nadzorczej i innych na polecenie Prezesa Spółki.

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • Bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole

 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, handlowych i negocjacyjnych

 • Zaangażowanie oraz silna motywacja do osiągania celów

 • Umiejętność planowania oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy

 • Umiejętność obsługi pakietu Office (Excell, Word)

Dodatkowym atutem będą:

 • Wyższe wykształcenie

 • Studia podyplomowe/ szkolenia związane z zamówieniami publicznymi

 • Minimum 2-letnie doświadczenie poparte sukcesami w pracy na podobnym stanowisku w placówkach służby zdrowia

 • Doświadczenie w koordynacji przetargów w placówkach służby zdrowia

 • Udokumentowana znajomość branży medycznej

 • Prawo jazdy kat. B

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE DO 08 czerwca 2019r (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

LUT 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista informatyk / Technik informatyk
Miejsce pracy: Wołów / Brzeg Dolny, dolnośląskie 

Zakres obowiązków:

 • Operacyjne utrzymanie systemów informatycznych działających w budynkach PCM Sp. z o.o.
 • Prowadzenie i współpraca w realizacji ciekawych projektów informatycznych .
 • Wsparcie użytkowników
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
 • Serwisowanie sprzętu komputerowego

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowany profil techniczny: informatyka, telekomunikacja, elektronika)
 • Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B
 • minimum 2 letnie doświadczeniem w pracy z różnorodnymi systemami IT , w tym:
 • znajomość środowiska MS Windows oraz Active Directory
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN, WAN
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP
 • doświadczenie w serwisowaniu i utrzymaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym drukarek, systemów POS, skanerów
 • Znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych typu fax
 • znajomość zagadnień dotyczących budowy i administracji stronami internetowymi.
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki

Oferujemy:

 • Interesującą i pełna wyzwań pracę
 • Możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia oraz realizację własnych ambicji zawodowych
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

LUT 2019
 

STY 2019
 

STY 2019
 

STY 2019
logo wosp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła w 2018 roku na potrzeby oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno – położniczego następujące urządzenia medyczne:
– dwa aparaty KTG z kardiomonitorami,
– aparat do nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków,
– dwa stanowiska do resuscytacji noworodków,
– nawilżacz,
– urządzenie Vapotherm, które wspomaga dzieci z problemami oddechowymi po urodzeniu
Urządzenia te są nieocenione dla pracy obu oddziałów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych najmłodszych pacjentów. „Do końca świata i o jeden dzień dłużej” !!!

 

STY 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Pielęgniarka / Położna

Praca na oddziałach specjalistycznych oraz w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego do pracy w Przychodni
 

Miejsce wykonywania pracy:

Szpitale w Brzegu Dolnym i Wołowie ; Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Brzegu Dolnym

Wymagania:

wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/położnej
aktywne prawo wykonywania zawodu
specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny oraz
Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

STY 2019

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowoczesny sprzęt anestezjologiczny – aparat do znieczulenia. Koszt to ponad 110 tys. zł.

 

GRU 2018

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie pozyskało dofinansowanie w wysokości 18 tys. zł na sprzęt komputerowy do poradni POZ dla dorosłych oraz poradni POZ dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Wołowie oraz Brzegu Dolnym. Dzięki temu można zakupić 8 zestawów komputerowych.

 

WRZ 2018

13 września 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza budynkowi Szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.
Dr Czesław Korybut – Daszkiewicz urodził się 21.09.1901 r. na Wileńszczyźnie. W 1929 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, w latach 30-tych odbył specjalizację w zakresie chirurgii w Klinice Państwowej we Lwowie. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się w Brzegu Dolnym, gdzie w latach 1946-1948 organizował szpital. W 1948 r. przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył w organizowanie tutejszej służby zdrowia. W okresie 1948-1976 pracował na stanowisku dyrektora Szpitala Miejskiego w Wołowie i równocześnie ordynatora oddziału chirurgicznego. W roku 1977 przeszedł na emeryturę, pracując jednak w pełnym wymiarze w Przychodni Rejonowej w Wołowie. W tak trudnych czasach rozwinął w Wołowie pogotowie ratunkowe, wyposażył oddział chirurgiczny w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz założył oddział ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych. W charakterze lekarza dr Czesław Korybut – Daszkiewicz przepracował łącznie 53 lata. Zmarł w 1992 r. Całe swoje życie poświęcił chorym, niosąc im pomoc w różnych okolicznościach, nierzadko z narażeniem własnego życia. Wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany za swoją pracę w służbie zdrowia. Był lekarzem – wychowawcą, który wyszkolił liczna kadrę młodych chirurgów i lekarzy innych specjalizacji. Mając na uwadze powyższe zasługi i ogromny wkład doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza w rozwój służby zdrowia na terenie obecnego powiatu wołowskiego, Zarząd Powiatu Wołowskiego postanowił nadać Jego imię budynkowi Szpitala Powiatowego w Wołowie.

 

WRZ 2018

Na terenie Szpitala w Wołowie powstał tzw. park kieszonkowy. Powstało nowe oświetlenie, nowe alejki, ławki. Teren obsadzono piękną zielenią, wśród której pacjenci mogą odpoczywać.

 

SIE 2018

W sierpniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy respirator – Philips Trylogy 100. Personel medyczny został przeszkolony z obsługi sprzętu medycznego.

 

SIE 2018

W okresie wakacyjnym wykonano remont wjazdu do szpitala w Wołowie, wyburzono mury słupy.

 

LIP 2018

W lipcu Blok operacyjny Szpitala w Brzegu Dolnym wyposażony został w nowoczesny laparoskop. Dzięki niemu zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne mogą odbywać się w mniej inwazyjny sposób. Wartość laparoskopu to kwota ponad 230 tys. zł.

 

LIP 2018

W lipcu 2018 r. wykonano wymianę starego oświetlenia wokół szpitala w Wołowie, m.in. lampy przy wjeździe do budynku.

 

CZE 2018

W budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na szatnię, wraz z instalacjami sanitarnymi.

 

KWI 2018

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowy kardiomonitor.

 

STY 2018
W styczniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy kardiomonitor.
 

STY 2018

W styczniu 2018 r. w Oddziale Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie zostały wymienione wszystkie łóżka szpitalne wraz z szafkami. Zakupiono łóżka elektrycznie sterowane za pomocą pilota. Koszt inwestycji ponad 150 tys. zł.

 

STY 2018
W styczniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy kardiomonitor.
 

LIS 2017
Za potrzeby Szpitala w Wołowie zakupiono nowy aparat do EKG.
 

LIS 2017
Poradnia Okulistyczna w Przychodni w Wołowie została wyposażona w nowy autorefraktometr.
 

PAŹ 2017

Ambulatorium Szpitala w Wołowie zostało wyremontowane, zakupiono nowe wyposażenie oraz urządzenia medyczne (m.in. lampy zabiegowe, EKG, statywy do kroplówki, kardiomonitor, negatoskopy)

 

WRZ 2017

Na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego dokonano zakupów urządzeń medycznych (stanowisko do pobierania krwi, stoły do badań niemowląt, wieszaki na kroplówki, inhalatory, wagi niemowlęce, pompy infuzyjne, pulsoksymetr)

 

SIE 2017

Rehabilitacja Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt. Zakupiono takie urządzenia jak: aparat do ultradźwięków, aparat do magnetoterapii, stoły rehabilitacyjne, diatermia, aparat do elektroterapii, aparat do krioterapii, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

 

KWI 2017

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. zakupiło dwa aparaty USG. Jeden aparat trafił do szpitala w Wołowie, drugi do szpitala w Brzegu Dolnym. Koszt urządzeń to ponad 220 tys. zł.

 

KWI 2017

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. zakupiło fabrycznie nowy ambulans typ B wraz z wyposażeniem: typ Fiat, model Ducato 250 SC, rok