sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Izba Przyjęć

Oddziałowa: Iwona Adamczyk

 

Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL
  • skierowanie do szpitala
  • przybory do higieny osobistej
  • piżamę
  • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych
  • dotychczasowe wyniki badań
     

 

Do zadań izby przyjęć należy w szczególności:
– objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań;
– rejestracja pacjentów zgłaszających się na leczenie do Szpitala, z jednoczesną weryfikacją dowodu ubezpieczenia zdrowotnego;
– przyjęcie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji;
– prowadzenie ewidencji osób oczekujących na przyjęcie do Szpitala;
– prowadzenie ewidencji wolnych łóżek;
– ewidencja odzieży i przedmiotów wartościowych pacjenta przed przekazaniem do depozytu Szpitala;
– udzielenie pomocy doraźnej pacjentom nie zakwalifikowanym do hospitalizacji;
– transport chorych;
– prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej;
– współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;
– wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego