IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Mariusz Lidawski

Pielęgniarka Oddziałowa
Krystyna Wijacka


Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL

  • skierowanie do szpitala

  • przybory do higieny osobistej

  • piżamę

  • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

  • dotychczasowe wyniki badań

     


Do zadań izby przyjęć należy w szczególności:

– objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań;
– rejestracja pacjentów zgłaszających się na leczenie do Szpitala, z jednoczesną weryfikacją dowodu ubezpieczenia zdrowotnego;
– przyjęcie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji;
– prowadzenie ewidencji osób oczekujących na przyjęcie do Szpitala;
– prowadzenie ewidencji wolnych łóżek;
– ewidencja odzieży i przedmiotów wartościowych pacjenta przed przekazaniem do depozytu Szpitala;
– udzielenie pomocy doraźnej pacjentom nie zakwalifikowanym do hospitalizacji;
– transport chorych;
– prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej;
– współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki;
– wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego