• Przetarg – 20/2014 – Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku.
  Nowy termin składania ofert – 23.12.2014 r.
 • Przetarg – 19/2014 – Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluch jednorazowych, materiałów do sterylizacji.
  Nowy termin składania ofert – 12.12.2014 r.
 • Przetarg 18/2014 – Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.
 • Przetarg – 17/2014 – Dostawa szczepionek przeciwko pneumokokom do realizacji Programu Szczepień Profilaktycznych Dzieci na lata 2012-2014 dla Gminy Brzeg Dolny.
 • Przetarg – 16/2014 – Dostawy szczepionek II.
 • Przetarg – 15/2014 – Dostawa środków dezynfekcyjnych.
  Nowy termin składania ofert – 14.08.2014 r.
 • Przetarg – 14/2014 – Zaproszenie do składania ofert nr 14/PCM/2014 na wykonanie tablicy pamiątkowej, dotyczącej realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5, Działanie 5.4.
 • Przetarg – 13/2014 – Dostawa szczepionek.
  Nowy termin składania ofert – 21.07.2014 r.
 • Przetarg – 12/2014 – Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego II.
 • Przetarg – 11/2014 – Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego.
 • Przetarg – 10/2014 –Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.
 • Przetarg – 09/2014 – Dostawa produktów leczniczych.
 • Przetarg – 08/2014 – Dostawa produktów leczniczych.
 • Przetarg – 07/2014 – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego II na potrzeby realizacji projektu „Rehabilitacja – nowe szanse i możliwości” w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Przetarg – 06/2014 – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby realizacji projektu „Rehabilitacja – nowe szanse i możliwości” w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Przetarg – 05/2014 – Dostawa produktów leczniczych.
 • Przetarg – 04/2014 – Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (poniżej 14 tys. euro).
 • Przetarg – 03/2014 – Dostawy szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy do realizacji Programu Szczepień Profilaktycznych Dzieci na lata 2012-2014 dla Gminy Brzeg Dolny.
 • Przetarg – 02/2014 – Zaproszenie nr 2/PCM/2014 do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro – Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5, Działanie 5.4.
 • Przetarg – 01/2014 – Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów PCM w Wołowie Spółka z o.o.