E-RECEPTY


E-recepta zostanie przygotowana na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej zweryfikuje zasadności wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków, a także jego uprawnień do korzystania ze świadczeń NFZ oraz należnej mu refundacji.
Uwaga:
I. Wniosek musi zawierać tylko te leki, które są wpisane w karcie choroby.
II. W przeciwnym razie proszę dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenie lekarskie, informujące o kuracji opartej na wypisanych lekach.

 

Wniosek musi zawierać poniższe elementy:

  • Imię i Nazwisko pacjenta

  • nr PESEL pacjenta

  • nazwa handlowa leku

  • dawka leku

  • ilość opakowań

  • dawkowanie

 

Wniosek można wypełnić przy użyciu darmowych programów do edycji plików PDF takich jak Adobe Acrobat Reader DC lub wydrukować i przesłać skan.

 

Wypełnione wnioski prosimy o wysłanie na podany adres e-mail:


Wzór wniosku do pobrania