SZPITAL BRZEG DOLNY


Izba Przyjęć Chirurgiczna

71 380 53 23

Izba Przyjęć

71 380 58 02

Endoskopia

71 380 53 73


Oddział Chirurgii Ogólnej

(dyżurka pielęgniarska)

71 380 53 70

Oddział Chirurgii Ogólnej

(dyżurka lekarska)

71 380 53 69

Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat Medyczny / Statystyka

71 380 53 55


Oddział Chorób Wewnętrznych

(dyżurka pielęgniarska)

71 380 58 36

Oddział Chorób Wewnętrznych

(dyżurka lekarska)

71 380 58 33

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat Medyczny

71 380 58 17