SZPITAL BRZEG DOLNY


Izba przyjęć

71 380 53 23

Sekretariat medyczny / statystyka

71 380 53 55

Endoskopia

71 380 53 73


Oddział Chirurgii ogólnej

(dyżurka pielęgniarska)

71 380 53 70

Oddział Chirurgii ogólnej

(dyżurka lekarska)

71 380 53 69