sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Szpital Brzeg Dolny

Kontakt: Telefon  
Izba przyjęć: 71 380 53 23
Sekretariat medyczny/statystyka: 71 380 53 55
Oddział Neonatologiczny (dyżurka): 71 380 53 40
Oddział Ginekologiczno-Położniczy (dyżurka pielęgniarska/sala porodowa): 71 380 53 60
Oddział Ginekologiczno-Położniczy (dyżurka lekarska): 71 380 53 61
Oddział Chirurgiczny (dyżurka pielęgniarska): 71 380 53 70
Oddział Chirurgiczny (dyżurka lekarska): 71 380 53 69
Endoskopia: 71 380 53 73