sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Pracownia diagnostyki obrazowej

Kierownik pracowni RTG: lek. Krzysztof Kaczorowski specjalista radiolog

Zastępca kierownika pracowni RTG: Renata Koszałka

 

Do zadań pracowni RTG należy w szczególności:
– wykonywanie badań RTG dla pacjentów Spółki;
– wykonywanie odpłatnych badań RTG;
– współpraca z jednostkami mającymi wpływ na pracę pracowni RTG;
– prowadzenie dokumentacji medycznej;
– ewidencjonowanie badań oraz analiza ich kosztów;
– zagwarantowanie pacjentom pełnej ochrony i bezpieczeństwa radiologicznego