PRACOWANIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ


PRACOWNIA RTG

Kierownik pracowni RTG

lek. Krzysztof Kaczorowski specjalista radiolog

Zastępca kierownika pracowni RTG

Renata Koszałka

Do zadań pracowni RTG należy w szczególności:

– wykonywanie badań RTG dla pacjentów Spółki;
– wykonywanie odpłatnych badań RTG;
– współpraca z jednostkami mającymi wpływ na pracę pracowni RTG;
– prowadzenie dokumentacji medycznej;
– ewidencjonowanie badań oraz analiza ich kosztów;
– zagwarantowanie pacjentom pełnej ochrony i bezpieczeństwa radiologicznego