2019

Przetarg Temat Termin
3/PCM/2019/ZP/B Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym usługi przeprowadzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. 29.11.2019r. do godziny 10:00
2/PCM/2019/ZP/B ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na sprzedaż monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorującej na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program profilaktyki leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8. 18.10.2019r. do godziny 10:00
1/PCM/2019/ZP/B Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8.  19.02.2019

2018

Przetarg Temat Termin
6/PCM/2018/ZP/B Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na sprzedaż i dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorem dla Powiatowego Centrum Medycznego  w Wołowie sp. z o. o. wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi 19.11.2018
5/PCM/2018/ZP/B Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi odbioru, przewozu i przechowywania zwłok dla Powiatowego Centrum Medycznego  w Wołowie sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy 14.11.2018
4/PCM/2018/ZP/B Dostawa i montaż pylonu reklamowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. II
08.08.2018
3/PCM/2018/ZP/B Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę oraz montaż pylonu reklamowego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o.
19.07.2018
2/PCM/2018/ZP/B Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na sprzedaż i dostawę kardiomonitora dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi
02.03.2018
1/PCM/2018/ZP/B Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi wykonywania badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o. 05.02.2018

2017

Przetarg Temat Termin
11/PCM/2017/ZP/B Usługa odbioru, przewozu i przechowywana zwłok dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy 27.11.2017
10/PCM/2017/ZP/B Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. 08.09.2017
09/PCM/2017/ZP/B Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. 18.08.2017
08/PCM/2017/ZP/B Dostawa łóżek, materacy oraz szafek szpitalnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. 25.05.2017
07/PCM/2017/ZP/B Dostawa łóżek, materacy oraz szafek szpitalnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. 11.05.2017
06/PCM/2017/ZP/B Dostawa pieluch jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. 09.05.2017
05/PCM/2017/ZP/B Dostawa pieluch jednorazowych oraz podkładów dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. 19.04.2017
04/PCM/2017/ZP/B Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016, 2017, 2018 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. 06.03.2017
03/PCM/2017/ZP/B Wykonanie systemu monitoringu w budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. 10.02.2017
02/PCM/2017/ZP/B Dostawa odczynników dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. 06.02.2017
01/PCM/2017/ZP/B Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. 19.01.2017