18. Przetarg – 18/PCM/2017/ZP/A – Dostawa urządzeń medycznych oraz wyposażenia wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.