sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Przychodnia Brzeg Dolny

Kontakt: Telefon  
Rejestracja ogólna: 71 380 53 33


Sekretariat: 71 380 53 82
Laboratorium rejestracja/fax: 71 380 53 29
Dział farmacji/Apteka: 71 380 53 54
Pielęgniarki środowiskowe: 71 380 53 79
Rejestracja dziecięca: 71 380 53 95
Punkt szczepień: 71 380 53 94
Poradnia K: 71 380 54 01