14 LIP 2022

OŚWIADCZENIE

Zarząd spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. w odniesieniu do artykułu prasowego pt. ” Oddział w szpitalu zamknięty, a lekarz i pielęgniarki staną przed Sądem ” zamieszczonego w tygodniku Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin z dn. 14.07.2022 r. uprzejmie informuje, że:

 1. oddział ginekologiczno- położniczy został definitywnie zlikwidowany z dniem 6.01.2020 roku  z przyczyn nie związanych, jak sugeruje tytuł artykułu, z okolicznościami sprawy badanej aktualnie przez prokuraturę, a opisanej w artykule;
 2. spółka nie jest stroną postępowania karnego i do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia tejże sprawy dotyczącej wydarzeń z roku 2017 opisywanej w artykule, a dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności karnej poszczególnych członków personelu lekarsko- pielęgniarskiego, w tym byłych pracowników lub zleceniobiorców spółki, ze względu dobro śledztwo nie będzie zajmować merytorycznego stanowiska w sprawie.
 3. Aktualna działalność wszystkich komórek organizacyjnych PCM, w tym oddziałów szpitalnych jest kontynuowana w trybie nieprzerwanym. Żaden oddział, dział ani poradnia nie zostały zamknięte.

Piotr Burdach

Prezes Zarządu

PCM w Wołowie sp. z o.o.

 

13 CZE 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego- Volkswagen T5 (ambulans).

Termin składania ofert:20.06.2022r.

Załączniki:

 

7 CZE 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko Księgowa/ Księgowy w Dziale Strategii Finansowej i Księgowości
Miejsce pracy: Wołów/ Dolnośląskie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • księgowanie FV zakupu,
 • księgowanie i kontrola dokumentów magazynowych,
 • uzgadnianie rozrachunków oraz potwierdzenie sald z kontrahentami,
 • wprowadzanie i rozliczanie RMK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • współpraca z innymi działami w celu prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych,
 • udział w zamykaniu okresów sprawozdawczych, zgodnie z przydzieloną w tym zakresie rolą,
 • udział w przygotowywaniu danych do rocznego sprawozdania finansowego,

WYMAGANIA:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w obszarze księgowym, wykształcenie o profilu ekonomicznym,
 • podstawowa znajomość programu MS Excel,
 • samodzielność, rzetelność, chęć zwiększania kompetencji,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum Vitae (CV)

KONTAKT:

 • Główna księgowa tel: 71/ 380 58 04, 886 487 689,

e-mail: agnieszkapoprawska@pcm-wolow.pl

 • Dział Spraw Pracowniczych – tel: 71/380 58 10,

e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE do 17.06.2022 r.  drogą mailową na w/w adresy lub do siedziby spółki na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ul. Inwalidów Wojennych 26; 56 – 100 Wołów. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: emailem biuro@dbi-consulting.pl lub listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.pcmwolow.pl w zakładce ochrona danych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych)i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) czyli z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1974Nr 24 poz. 141 ze zm.).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku od daty wyrażenia zgody. Po tym okresie przekazane dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą usuwane.

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; prawo do usunięcia, jeżeli uznasz, że nie ma podstaw dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

25 MAJ 2022
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego- Volkswagen T5 (ambulans).

Termin składania ofert: 01.06.2022r.

Załączniki:

 

01 KWI 2022
Uwaga!

Informujemy, że od dnia 4.04.2022 r. czasowo wstrzymujemy działalność punktu szczepień przeciwko COVID-19 zlokalizowanego przy ul. Wilczej 10 w Brzegu Dolnym.

Wszystkich chętnych na szczepienie zapraszamy do  naszych przychodni rejonowo – specjalistycznych:

– Przychodnia w Wołowie, ul. Piłsudskiego 34, Tel: 71/ 777 60 30

– Przychodnia w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28, Tel: 71/ 380 53 33

 

01 MAR 2022
Uwaga!

Informujemy, że od dnia 01.03.2022r. punkt wymazowy znajdujący się na terenie szpitala w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych 26) będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 14.30 do godziny 16.30.

Przypominamy, że do wykonania testu nie jest potrzebne skierowanie, ani rejestracja.

Testy wykonywane są bezpłatnie.