WRZ 2018

Na terenie Szpitala w Wołowie powstał tzw. park kieszonkowy. Powstało nowe oświetlenie, nowe alejki, ławki. Teren obsadzono piękną zielenią, wśród której pacjenci mogą odpoczywać.

 

SIE 2018

W sierpniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy respirator – Philips Trylogy 100. Personel medyczny został przeszkolony z obsługi sprzętu medycznego.

 

SIE 2018

W okresie wakacyjnym wykonano remont wjazdu do szpitala w Wołowie, wyburzono mury słupy.

 

LIP 2018

W lipcu Blok operacyjny Szpitala w Brzegu Dolnym wyposażony został w nowoczesny laparoskop. Dzięki niemu zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne mogą odbywać się w mniej inwazyjny sposób. Wartość laparoskopu to kwota ponad 230 tys. zł.

 

LIP 2018

W lipcu 2018 r. wykonano wymianę starego oświetlenia wokół szpitala w Wołowie, m.in. lampy przy wjeździe do budynku.

 

CZE 2018

W budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na szatnię, wraz z instalacjami sanitarnymi.