STY 2019
 

STY 2019
logo wosp

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła w 2018 roku na potrzeby oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno – położniczego następujące urządzenia medyczne:
– dwa aparaty KTG z kardiomonitorami,
– aparat do nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków,
– dwa stanowiska do resuscytacji noworodków,
– nawilżacz,
– urządzenie Vapotherm, które wspomaga dzieci z problemami oddechowymi po urodzeniu
Urządzenia te są nieocenione dla pracy obu oddziałów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych najmłodszych pacjentów. „Do końca świata i o jeden dzień dłużej” !!!

 

STY 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Pielęgniarka / Położna

Praca na oddziałach specjalistycznych oraz w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego do pracy w Przychodni

Miejsce wykonywania pracy:

Szpitale w Brzegu Dolnym i Wołowie ; Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Brzegu Dolnym

Wymagania:

wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/położnej
aktywne prawo wykonywania zawodu
specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny oraz
Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

STY 2019

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowoczesny sprzęt anestezjologiczny – aparat do znieczulenia. Koszt to ponad 110 tys. zł.

 

GRU 2018

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie pozyskało dofinansowanie w wysokości 18 tys. zł na sprzęt komputerowy do poradni POZ dla dorosłych oraz poradni POZ dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Wołowie oraz Brzegu Dolnym. Dzięki temu można zakupić 8 zestawów komputerowych.

 

WRZ 2018

13 września 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza budynkowi Szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.
Dr Czesław Korybut – Daszkiewicz urodził się 21.09.1901 r. na Wileńszczyźnie. W 1929 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, w latach 30-tych odbył specjalizację w zakresie chirurgii w Klinice Państwowej we Lwowie. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się w Brzegu Dolnym, gdzie w latach 1946-1948 organizował szpital. W 1948 r. przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył w organizowanie tutejszej służby zdrowia. W okresie 1948-1976 pracował na stanowisku dyrektora Szpitala Miejskiego w Wołowie i równocześnie ordynatora oddziału chirurgicznego. W roku 1977 przeszedł na emeryturę, pracując jednak w pełnym wymiarze w Przychodni Rejonowej w Wołowie. W tak trudnych czasach rozwinął w Wołowie pogotowie ratunkowe, wyposażył oddział chirurgiczny w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz założył oddział ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych. W charakterze lekarza dr Czesław Korybut – Daszkiewicz przepracował łącznie 53 lata. Zmarł w 1992 r. Całe swoje życie poświęcił chorym, niosąc im pomoc w różnych okolicznościach, nierzadko z narażeniem własnego życia. Wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany za swoją pracę w służbie zdrowia. Był lekarzem – wychowawcą, który wyszkolił liczna kadrę młodych chirurgów i lekarzy innych specjalizacji. Mając na uwadze powyższe zasługi i ogromny wkład doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza w rozwój służby zdrowia na terenie obecnego powiatu wołowskiego, Zarząd Powiatu Wołowskiego postanowił nadać Jego imię budynkowi Szpitala Powiatowego w Wołowie.