11 LUT 2022
Punkt wymazowy w Wołowie!

Informujemy, że od dnia 14.02.2022 r. rusza drugi punkt wymazowy, który będzie zlokalizowany na terenie szpitala w Wołowie (ul. Inwalidów Wojennych 26).

Punkt wymazowy będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do godziny 18:00

Do wykonania testu antygenowego nie jest potrzebne skierowanie ani rejestracja.

Testy wykonywane są bezpłatnie.

 

16 GRU 2021
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektor/specjalista ds. księgowości zarządczej
Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Opis stanowiska:

 • Pozyskiwanie i weryfikacja informacji finansowych, niezbędnych do prowadzenia działań analitycznych, kalkulacyjnych i monitorujących,
 • Opracowywanie rocznych i okresowych, wycinkowych i problemowych analiz oraz zestawień statystycznych dotyczących przychodów, kosztów i relacji ekonomicznych,
 • Pozyskiwanie i weryfikacja informacji finansowych, niezbędnych do prowadzenia działań analitycznych, kalkulacyjnych i monitorujących,
 • Przeprowadzanie okresowej kalkulacji kosztów hospitalizacji pacjentów i procedur medycznych,
 • Przygotowanie danych finansowych w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie prowadzenia modułu kosztowego FK-KSW w zakresie kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich zgodnie z przyjętym rachunkiem kosztów,
 • Weryfikacja nośników kosztów otrzymanych od komórek organizacyjnych i bieżące wprowadzanie danych do systemu
 • Pełnienie funkcji doradczych wobec innych pracowników w zakresie kompetencji,
 • Współpraca przy opracowywaniu strategii finansowej i rozwoju Szpital,
 • Opracowywanie standardów sprawozdawczości wewnętrznej dla komórek organizacyjnych

Wymagania:

 • obywatelstwo Polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków ,
 • wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia, controling)
 • co najmniej 3-letnią praktykę na w/w stanowisku ,

Oczekiwania od kandydata:

 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel,
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • atrakcyjne warunki finansowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dyrektor finansowy
– tel.: 506 165 864; e – mail: wojciechlang@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE DO 31.12.2021 r (CV z informacjami zgodnymi z art. 221§1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: http://pcmwolow.pl/ochronadanychosobowych/klauzularekrutacja

 

26 LIS 2021
Szanowni Państwo,
dzięki owocnej i wielopoziomowej współpracy z dolnobrzeską Stacją Dializ NEFROMEDICA poszerzamy naszą ofertę i otwieramy poradnię nefrologiczną!!!!
 
Poradnia będzie działała od 1 grudnia w godzinach od 15 do 18 (co dwa tygodnie) w przychodni w Brzegu Dolnym przy Alejach Jerozolimskich 28.
 
☎️ Rejestracja pod numerem: 71/ 380 53 33
 
Dla wszystkich pacjentów, którzy zadeklarowani są do przychodni POZ, należących do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie konsultacje są bezpłatne.
Dla pozostałych pacjentów koszt konsultacji to 75zł.
 
Lekarzem konsultującym będzie dr n. med. Sławomir Kramarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog. Wieloletni kierownik stacji dializ, członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
 
Wierzymy, że poszerzenie dostępności usług przyczyni się do poprawy zdrowia pacjentów z powiatu wołowskiego oraz wyeliminuje konieczność podróży do Wrocławia, często schorowanych i w podeszłym wieku pacjentów.
 

19 LIS 2021
TESTY W KIERUNKU COVID- 19
Punkt wymazowy znajduje się przed budynkiem Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Brzegu Dolnym
(Al. Jerozolimskie 28)
REJESTRACJA ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO W PUNKCIE WYMAZOWYM
Pobieranie próbek (wymazów) od 22.11.2021 r. do odwołania odbywa się
od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU od godziny 7:00 do godziny 11:00
 
Wyjątek stanowią dni od 26.11.2021r. do 28.11.2021r. (piątek, sobota, niedziela)
Pobieranie próbek (wymazów) odbywa się od godziny 15:00 do godziny 18:00
 

10 LIS 2021
Informujemy, iż na mocy Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 listopada 2021 r ze skutkiem natychmiastowym, Szpital w Wołowie ponownie staje się szpitalem „COVID’owym” – jednoimiennym.

W związku z nasilającą się IV falą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostaliśmy zobowiązani do zabezpieczenia 63 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Aby zapewnić Pacjentom jak największy dostęp do świadczeń medycznych w niezmiennej formie, działać będą:
🔸 Przychodnia w Wołowie i Brzegu Dolnym (zarówno POZ, AOS oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna),
🔸 Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Izba Przyjęć w Brzegu Dolnym,
🔸 Rehabilitacja Ambulatoryjna i Dzienna w Wołowie,
🔸 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Wołowie.
 
Chcąc utrzymać ciągłość udzielanych świadczeń na oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej, tymczasowo, przenosimy oddziały do szpitala w Brzegu Dolnym.
 
Niezmiennie pozostają numery telefonów:
Dyżurka lekarska: 71 380 58 23
Dyżurka pielęgniarska: 71 380 58 22
 
Niewątpliwie najbardziej dotkliwą zmianą dla Pacjentów będzie przekształcenie Oddziału Internistycznego w Wołowie w 63 łóżkowy oddział COVID’owy.
 
❗Do szpitala w Wołowie mogą zgłaszać się tylko pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusa SARS-CoV-2.❗
 
Pamiętajmy, jedyną możliwością powrotu do normalności i wygranie z pandemią jest powszechne szczepienie, do którego zachęcamy wszystkich od 12 roku życia.

 

04 LIS 2021
Postępowanie nr 148/2021/ Wołów Usługa ubezpieczenia Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Wołowie

Dokumentacja postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) znajduje się na stronie internetowej www.suprabrokers.pl

pod linkiem https://suprabrokers.pl/postepowania-dla-sektora-medycznego/usluga-ubepzieczenia-powiatowego-centrum-medycznego-sp-z-o-o-w-wolowie/