ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGII
dr n. med. Łukasz Szpon
Specjalista Chirurgii Ogólnej

KIEROWNIK BLOKU OPERACYJNEGO
lek. Artur Sołtysik
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KIEROWNIK CHIRURGICZNEJ IZBY PRZYJĘĆ
lek. Mariusz Lidawski
Specjalista Chirurgii Ogólnej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA CHIRURGII
mgr Danuta Sójecka
Specjalistka Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA BLOKU OPERACYJNEGO
Irena Piórkowska
Specjalistka Pielęgniarstwa Epidemiologicznego; Kwalifikowana Pielęgniarka Operacyjna

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA IZBY PRZYJĘĆ
mgr Krystyna Wijacka
Specjalistka Pielęgniarstwa Ratunkowego

SEKRETARIAT MEDYCZNY
Józefa Bryk


TELEFONY:

 • Koordynator Oddziału Chirurgicznego – informacja tel. 503 848 241
 • Chirurgiczna Izba Przyjęć tel. 71 380 53 23
 • Dyżurka Lekarska tel. 71 380 53 60
 • Sekretariat medyczny tel. 71 380 53 55
 • Pracownia endoskopowa (11.30- 13.30) tel. 71 380 53 73

!! NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENTACH TELEFONICZNIE !!

LEKARZE:

 • dr n. med.  Łukasz Szpon – specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Tomasz Wesołowski – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Mariusz Lidawski – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Kacper Szczudlik – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Hubert Zawalski – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Piotr Kaim
 • lek. Małgorzata Moj-Reszytyło – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁU CHIRURGII:

 • Jolanta Nadwodna – magister pielęgniarstwa
 • Renata Cofór – licencjat pielęgniarstwa
 • Renata Kaszubska – licencjat pielęgniarstwa
 • Elżbieta Szewczuk – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Lucyna Szumilas – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Joanna Nowak – pielęgniarka dyplomowana
 • Grażyna Kaczmarczyk – pielęgniarka dyplomowana
 • Anna Furyk – pielęgniarka dyplomowana
 • Urszula Pańkowska – pielęgniarka dyplomowana
 • Barbara Kałuzińska – pielęgniarka dyplomowana

PIELĘGNIARKI BLOKU OPERACYJNEGO:

 • Krystyna Łozińska – licencjat pielęgniarstwa, kwalifikowana pielęgniarka operacyjna
 • Dorota Chmielowska – pielęgniarka dyplomowana, kwalifikowana pielęgniarka operacyjna
 • Grażyna Pyra – licencjat pielęgniarstwa, kwalifikowana pielęgniarka operacyjna
 • Renata Nowak – specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego
 • Renata Budzińska – specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego
 • Elżbieta Szczypel – licencjat pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Halina Czarnowska – pielęgniarka dyplomowana, kwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna
 • Lucyna Lipińska – pielęgniarka dyplomowana, kwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZE CHIRURGICZNEJ IZBY PRZYJĘĆ:

 • Wiesława Malinowska – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego, licencjat pielęgniarstwa
 • Jolanta Chomiak – pielęgniarka dyplomowana
 • Jadwiga Walicka – pielęgniarka dyplomowana
 • Sławomir Augustynowicz – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, licencjat pielęgniarstwa

PRACOWNIA ENDOSKOPII:

 • lek. Krzysztof Kostecki
 • lek. Andrzej Chabura
 • lek. Grzegorz Szmigielski
 • lek. Hubert Zawalski
 • Pielęgniarka endoskopowa Lucyna Szumilas

ZAKRES USŁUG CHIRURGICZNYCH ŚWIADCZONYCH NA ODDZIALE CHIRURGII I BLOKU OPERACYJNYM:

Chirurgia przepuklin

Operacje przepuklin: pachwinowych (skośnych, prostych), udowych, brzusznych w tym pooperacyjnych (olbrzymich) z zastosowaniem innowacyjnych technik laparoskopowych oraz otwartych (TEP, IPOM, SUBLAY, ONLAY, INLAY, „SBT”)

Chirurgia endokrynologiczna

Operacje w zakresie gruczołu tarczowego, przytarczyc, laparoskopowe oraz klasyczne usuwanie guzów nadnerczy.

Chirurgia naczyniowa

Wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii naczyniowej: operacje w zakresie obwodowych tętnic kończyn dolnych (miażdżyca zarostowa kończyn dolnych, krytyczne, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych), sympatektomia lędźwiowa, żylaki kończyn dolnych oraz inne choroby układu żylnego. Wybrane schorzenia w trybie ostro dyżurowym.

Operacje w zakresie układu żylnego kończyn dolnych – żylaki kończyn dolnych, niewydolność perforatorów (żył łączących układ żył powierzchownych z głębokimi), kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej.

Kompleksowe leczenie powikłań przewlekłej niewydolności żylnej, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (farmakoterapia, kompresjoterapia, opatrunki specjalistyczne, terapia larwami)

Chirurgia ogólna i onkologiczna

Operacje w zakresie układu pokarmowego – nowotwory łagodne oraz złośliwe żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, trzustki, pęcherzyka żółciowego (kamica, polipy, wodniak, ropniak)

laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego, śródoperacyjna cholangiografia w schorzeniach dróg żółciowych

laparoskopowe wycięcie torbieli prostych wątroby, śledziony, wyrostka robaczkowego

laparoskopia zwiadowcza, diagnostyczna

pobieranie diagnostyczne węzłów chłonnych (np. w chorobach hematologicznych)

Etapowe leczenie metodą „otwartego brzucha” m.in. chorób zapalnych trzustki (nekrozectomie) – w przebiegu ostrego zapalenia o ciężkim przebiegu z martwicą z wytwarzaniem retroperitoneostomii wspomagane terapia podciśnieniową.

Kompleksowe leczenie schorzeń z zakresu jamy brzusznej, ran, przetok z użyciem terapii podciśnieniowej.

Pobieranie wycinków skórno-mięśniowych np. choroby reumatoidalne (np. tkanki łącznej itp.)

Usuwanie cyst pilonidalnych.

Chirurgia proktologiczna

Operacje guzków krwawniczych, żylaków odbytu, szczeliny odbytu, ropni okolicy odbytniczej.


KWALIFIKACJA DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

(informacja dotyczy głównie pacjentów niezaszczepionych)

Wpływ na kwalifikację do zabiegu w czasie pandemii ma stan kliniczny pacjenta oraz możliwości logistyczne i organizacyjne szpitala. W zależności od lokalnego natężenia pandemii, warunki będą ulegać dynamicznej zmianie.

Zabiegi operacyjne można podzielić na wysokiego i niskiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Do grupy podwyższonego ryzyka włączone są operacje wykonywane w rejonach pandemicznych. Można tu również zaliczyć procedury wykonywane na układzie oddechowym – zwiększona ilość tworzonego aerozolu (przenoszenie drogą kropelkową) . Obecność RNA wirusa została również potwierdzona w układzie pokarmowym. Z tego powodu procedury endoskopowe również zostały zakwalifikowane do grupy podwyższonego ryzyka, podobnie jak operacje klasyczne i laparoskopowe jelita cienkiego i grubego.

Zabieg planowy, przyspieszonywskazane jest odroczenie wszystkich planowych zabiegów, których przełożenie nie będzie wiązać się z uszczerbkiem na zdrowiu pacjentów. Decyzję o odroczeniu operacji podejmuje chirurg odpowiadający za leczenie chorego. Zmniejszy to znacząco ruch chorych w szpitalach oraz wpłynie na ograniczenie rozsiewu choroby pomiędzy pacjentami i personelem medycznym. Dodatkowo, w chwili największego zapotrzebowania, zmniejszy ilość zajmowanych łóżek szpitalnych, zużycie środków ochrony indywidualnej, i zabezpieczy większe zasoby ludzkie gotowe do pracy .

Zabiegi w trybie pilnym i nagłym: są wykonywane po kwalifikacji wielospecjalistycznego zespołu.

Zabiegi ze wskazań onkologicznych : powinny być zatwierdzone przez konsylia onkologiczne. W przypadku braku możliwości zastosowania leczenia alternatywnego (radioterapia, chemioterapia) i zagrażającemu postępowi choroby nowotworowej, wydaje się być uzasadnione zakwalifikowanie pacjenta do operacji.

                                                                                                                   KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

                                                                                                                   DR N.MED ŁUKASZ SZPON


Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL

 • skierowanie do szpitala

 • przybory do higieny osobistej

 • piżamę

 • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

 • dotychczasowe wyniki badań