MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych
Miejsce pracy: Szpital Wołów

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. specjalizacja Io lub IIo
 3. w trakcie specjalizacji

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji

i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Lekarzy ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii oraz neonatologii lub pediatrii
Miejsce pracy: Szpital Brzeg Dolny

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. specjalizacja Io lub IIo

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji

i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

 

MAJ 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi Zarządu Spółki

Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów Uchwał Prezesa Zarządu dotyczących zamówień publicznych;
 • doradztwo w sprawach wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przygotowania dokumentacji;
 • analiza zasadności i poprawności wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • rozpatrywanie środków odwoławczych wniesionych przez wykonawców;
 • przesyłanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesa Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych;
 • koordynowanie udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Spółki;
 • analiza spełnienia przez wykonawców warunków określonych w umowie;
 • uczestnictwo i przeprowadzanie postępowań przetargowych oraz wybór odpowiednich trybów postępowania;
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie zapotrzebowań niezbędnych do opracowania planów zakupów aparatury i sprzętu medycznego;
 • opracowywanie SIWZ dla poszczególnych postępowań przetargowych i ich rozstrzyganie,
 • opracowywanie we współpracy z właściwą jednostką, komórką organizacyjną lub osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku w Spółce, bez względu na wybrany tryb udzielenia zamówienia publicznego – wzorów umów, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z postępowaniem w sprawach zamówień publicznych oraz realizacją umów;
 • opracowywanie we współpracy z właściwą jednostką, komórką lub osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku w Spółce – wzorów umów, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z postępowaniem w sprawach zamówień oraz realizacją umów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej
  z pozyskiwaniem funduszy oraz sporządzanie analiz i statystyk z ich realizacji;
 • Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rejestrowych zakładu i ich aktualizacja;
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Rady Nadzorczej i innych na polecenie Prezesa Spółki.

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • Bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole

 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, handlowych i negocjacyjnych

 • Zaangażowanie oraz silna motywacja do osiągania celów

 • Umiejętność planowania oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy

 • Umiejętność obsługi pakietu Office (Excell, Word)

Dodatkowym atutem będą:

 • Wyższe wykształcenie

 • Studia podyplomowe/ szkolenia związane z zamówieniami publicznymi

 • Minimum 2-letnie doświadczenie poparte sukcesami w pracy na podobnym stanowisku w placówkach służby zdrowia

 • Doświadczenie w koordynacji przetargów w placówkach służby zdrowia

 • Udokumentowana znajomość branży medycznej

 • Prawo jazdy kat. B

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz
 • Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:
Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE DO 08 czerwca 2019r (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

LUT 2019
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista informatyk / Technik informatyk
Miejsce pracy: Wołów / Brzeg Dolny, dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • Operacyjne utrzymanie systemów informatycznych działających w budynkach PCM Sp. z o.o.
 • Prowadzenie i współpraca w realizacji ciekawych projektów informatycznych .
 • Wsparcie użytkowników
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
 • Serwisowanie sprzętu komputerowego

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowany profil techniczny: informatyka, telekomunikacja, elektronika)
 • Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B
 • minimum 2 letnie doświadczeniem w pracy z różnorodnymi systemami IT , w tym:
 • znajomość środowiska MS Windows oraz Active Directory
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN, WAN
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP
 • doświadczenie w serwisowaniu i utrzymaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym drukarek, systemów POS, skanerów
 • Znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych typu fax
 • znajomość zagadnień dotyczących budowy i administracji stronami internetowymi.
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki

Oferujemy:

 • Interesującą i pełna wyzwań pracę
 • Możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia oraz realizację własnych ambicji zawodowych
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: https://pcmwolow.pl/dane-osobowe/

 

LUT 2019
 

STY 2019