29 PAŹ 2021
TESTY W KIERUNKU COVID- 19
Punkt wymazowy znajduje się przed Przychodnią Rejonowo- Specjalistyczną w Brzegu Dolnym (Al. Jerozolimskie 28)
REJESTRACJA ODBYWA SIĘ BEZPOŚREDNIO W PUNKCIE WYMAZOWYM
Pobieranie próbek (wymazów) odbywa się od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU od godziny 9 do godziny 12
 
 

29 PAŹ 2021

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID- 19

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Brzegu Dolnym (Al. Jerozolimskie 28)
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-380-53-96 (godziny rejestracji od 14 do 17)
Szczepienia odbywają się we WTOREK oraz w CZWARTEK od godziny 11 do godziny 14.
 
Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Wołowie (ul. Piłsudskiego 34)
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-777-60-40 (godziny rejestracji od 8 do 14)
Termin szczepienia ustalany jest indywidualnie.
 
Punkt Szczepień Powszechnych aula Liceum Ogólnokształcącego im. JM Ossolińskiego w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10
REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
Numer telefonu: 71-380-80-37 (godziny rejestracji od 8 do 20)
Numer telefonu: 531-003-855 (godziny rejestracji od 8 do 20)
Szczepienia odbywają się w ŚRODĘ od godziny 15:30 do godziny 17.
 

05 PAŹ 2021

 

6 SIE 2021

OŚWIADCZNIE ZARZĄDU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE:

   Oświadczenie.pdf

 
 

1 SIE 2021

Ważny Komunikat:

informujemy, że w okresie od dn. 31 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 wstrzymujemy działalność  Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Izba Przyjęć znajdująca się w budynku przy ulicy Inwalidów Wojennych 26 w Wołowie również zostaje czasowo zamknięta.

Pacjenci zgłaszający się w trybie nagłym zostaną zabezpieczeni w ramach poradni POZ, a także po godzinie 18:00 oraz w weekendy i święta przez Nocną i  Świąteczną Opiekę Zdrowotną w Wołowie znajdującą się w budynku przychodni przy ulicy Piłsudskiego 34, – telefon 503 848 031.

Dodatkowo pomoc medyczną można uzyskać w szpitalnej izbie przyjęć w Brzegu Dolnym przy al. Jerozlomskich 26, telefon- 71 380 53 23

W przypadku konieczności hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych pacjenci będą przyjmowani przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (ul. Prusicka 53-55
55-100 Trzebnica) oraz Milickie Centrum Medyczne w Miliczu (ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz)

 
 

23 LIP 2021

PRACA !!!

 

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. podejmie współpracę z:
a) lekarzami specjalistami: 
–  chirurgii ogólnej,
–  ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
–  chorób wewnętrznych,
–  anestezjologii i intensywnej terapii,
– rehabilitacji, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej
– neurologii.
do pracy w bloku operacyjnym, oddziale chirurgii ogólnej, poradni chirurgicznej, poradni urazowo – ortopedycznej
b) lekarzami rezydentami w oddziale chorób wewnętrznych
do pracy w oddziale chorób wewnętrznych
c) lekarzami specjalistami posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań endoskopowych
do pracy w pracowni endoskopii
 
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. podejmie współpracę z:
–  pielęgniarkami do pracy  w oddziale chirurgii ogólnej (mile widziana specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego),
– pielęgniarkami ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
– pielęgniarkami ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
 
OFERUJEMY:
–  stabilne i bezpieczne zatrudnienie
–  atrakcyjne wynagrodzenie;
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen wymiar etatu lub w formie pracy dodatkowej (umowa zlecenie, kontrakt);
– możliwość rozwoju i podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych
–  pracę w oparciu o przejrzyste procedury
– przyjazną atmosferę, wsparcie przełożonego oraz pozostałych członków zespołu
 
WYMAGANE DOKUMENTY: Curriculum vitae (CV)
 
KONTAKT:
Dział Spraw Pracowniczych – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji drogą pocztową do siedziby spółki na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26; 56 – 100 Wołów lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
 
Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: emailem biuro@dbi-consulting.pl lub listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.pcmwolow.pl w zakładce ochrona danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych)i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) czyli z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1974Nr 24 poz. 141 ze zm.).
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku od daty wyrażenia zgody. Po tym okresie przekazane dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą usuwane.
Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; prawo do usunięcia, jeżeli uznasz, że nie ma podstaw dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.