-Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy nr 557398-N-2019 z dnia 06.06.2019r.

-SIWZ

-Załączniki

-Wyjaśnienie treści SIWZ-1

 

-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540117599-N-2019 z dnia 12-06.2019r.

-SIWZ- modyfikacja z dnia 12.06.2019r.

-Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnnia 12.06.2019r.

 

-Wyjaśnienie treści SIWZ-2

-Wyjaśnienie treści SIWZ-3

-Wyjaśnienie treści SIWZ-4

-Wyjaśnienie treści SIWZ-5

-Wyjaśnienie treści SIWZ-6

-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540122888-N-2019 z dnia 18.06.2019r.

-Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 18.06.2019r.

-SIWZ- modyfikacja z dnia 18.06.2019r.

-Załączniki- modyfikacja z dnia 18.06.2019r.

-Informacja z sesji otwarcia ofert

 

-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 01.07.2019r.