sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

01. 1/PCM/2017/ZP/B

01. 1/PCM/2017/ZP/B Dostawa odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o.