ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na sprzedaż monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorującej na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program profilaktyki leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8.

 Termin składania ofert 18.10.2019r. do godziny 10:00

– Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorującej

– Załączniki

 

– Wyjaśnienie treści zaproszenia-1

– Wyjaśnienie treści zaproszenia-2

– Informacja z sesji otwarcia ofert

 

– Informacja o wyniku