6 PCM 2021 ZP B- Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1a- formularz oferty

Załączniki wersja edytowalna

 

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego- 1

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego- 2

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego- 3

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści zapytania cenowego z dnia 02.11.2021r.

Modyfikacja treści zapytania cenowego z dnia 02.11.2021r.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

Informacja o wyniku oraz unieważnieniu postępowania