Ogłoszenie o zamówieniu nr 517796-N-2019 z dnia 25.02.2019r