NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. informuje, że od 1 października 2017 r. świadczy usługi w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna „Ambulatorium Ogólne”.

Świadczenia te udzielane są budynku Szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26, na poziomie – 1 wejście przy podjeździe dla ambulansów – przy wejściu głównym do szpitala.

tel. 71 – 380-58-11

503-848-031 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. Świadczenia te są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Obszar zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje Powiat Wołowski.

Świadczenia obejmują:

 • porady lekarskie dla dorosłych i dla dzieci niezależnie od wieku, w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów zagrożenia życia, wypadków, urazów, porodu,

 • świadczenia pielęgniarskie w warunkach ambulatoryjnych lub w uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania, w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania

 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu

 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Zasady realizowania świadczeń w rodzaju POZ w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

 1. Świadczenia udzielane są zarówno dorosłym jak i dzieciom niezależnie od wieku dziecka.

 2. Czas oczekiwania na poradę lekarską ambulatoryjną/świadczenie pielęgniarskie ambulatoryjne lub w miejscu zamieszkania uzależniony jest od bieżącej liczby zgłaszających się pacjentów do Ambulatorium w Szpitalu – W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach ciężkich należy zawsze niezwłocznie wzywać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112.

 3. Świadczenia pielęgniarskie – iniekcje w warunkach ambulatoryjnych w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy wykonywane będą godz. od 08:00 – 12:00 oraz od 16:00 do 18:00

 4. Świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta udzielane są po zgłoszeniu zlecenia w Ambulatorium, nr tel. 71 – 380-58-11 lub 503-848-031 w godzinach realizowania umowy (18:00 – 8:00 w dni robocze, 8:00 – 8:00 w dni świąteczne.)

 5. Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie realizowane w domu pacjenta w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz 8:00-8:00 dnia następnego w soboty, niedziele i dni świąteczne winno być wystawione odrębnie dla tych świadczeń.

 6. Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie winno zawierać informację o wcześniejszej realizacji zabiegów (data i godzina zabiegu, podpis). 

 7. Zlecenia na świadczenia u pacjentów objętych domową opieką paliatywną oraz pielęgniarską domową opieką długoterminową nie będą realizowane przez pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej bowiem zgodnie z zapisami zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie, winna być realizowana przez 7 dni w tygodniu przez personel medyczny wykonujący umowy w zakresie domowej opieki paliatywnej i domowej opieki długoterminowej.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Uwaga! Nie należy mylić podstawowej działalności pogotowia ratunkowego, którą jest ratownictwo medyczne, ze świadczeniami realizowanymi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach ciężkich należy wzywać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112 – karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *