2 PCM 2024 ZP B – Zapytanie cenowe – poniżej PZP – sprzęt lab.

Załączniki 1, 2, 3, 5 – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do FO – Formularz asortymentowo – cenowy

 

Wyjaśnienie treści ZO – 1, 2, 4 – sprzęt. lab.

Wyjaśnienie treści ZO – 3 – sprzęt. lab.

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści zapytania z dnia 09.02.2024

2 PCM 2024 ZP B – Zapytanie cenowe – poniżej PZP – sprzęt lab. – modyfikacja 09.02.2024

2 PCM 2024 ZP B – Zapytanie cenowe – poniżej PZP – sprzęt lab. – modyfikacja 09.02.2024- wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do FO – Formularz asortymentowo – cenowy – – modyfikacja 09.02.2024

 

Wyjaśnienie treści ZO – 5 -6 – sprzęt. lab.

Wyjaśnienie treści ZO- 7- sprzęt lab.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty