2 PCM 2021 ZP B- Zapytanie cenowe- szczepionki 

Załącznik nr 1a do FO- Formularz cenowy

Załączniki wersja edytowalna

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści zapytania cenowego z dnia 23.03.2021r.

2 PCM 2021 ZP B – Zapytanie cenowe – szczepionki – po modyfikacji z dnia 23.03.2021

 

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego – 1

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści zapytania cenowego z dnia 24.03.2021

2 PCM 2021 ZP B – Zapytanie cenowe – szczepionki – po modyfikacji z dnia 24.03.2021

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyniku