– Ogłoszenie nr 596461-N-2019 z dnia 12.09.2019r.

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do FO – Formularz cenowy

– Zalączniki

Wyjaśnienie treści SIWZ-1 

 

– Wyjaśnienie treści SIWZ-2

– Wyjaśnienie treści SIWZ-3

– Wyjaśnienie treści SIWZ-4

– Wyjaśnienie treści SIWZ-5

 

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 18.09.2019r.

– SIWZ- modyfikajca z dnia 18.09.2019r

– Zał. nr 1 do FO- Formularz cenowy

– Zalączniki

 

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540197555-N-2019 z dnia 19.09.2019r.

 

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 19.09.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 19.09.2019r.

– Zał. nr 1 do FO- Formularz cenowy

– Zalączniki

 

– Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 6- Wyjasnienie treści SIWZ-3

– Wyjaśnienie treści SIWZ-6

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert

– Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania

– Zawiadomienie o powtórzeniu czynności i oceny ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 7