Ogłoszenie nr 573394-N-2019 z dnia 12.07.2019r.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 540147212-N-2019 z dnia 17.07.2019r.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 17.07.2019r.

SIWZ- modyfikacja z dnia 17.07.2019r.

Załączniki

 

– Wyjaśnienie treści SIWZ-1

– Wyjaśnienie treści SIWZ-2

– Ogłoszenie o zmianie ogloszenie nr 540151306-N-2019 z dnia 22.07.2019r.

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 22.07.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 22.07.2019r.

– Załączniki

 

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540151409-N-2019 z dnia 22.07.2019r.

– zawiadomienie o modyfikacji SIWZ z dnia 22.07.2019r. nr 2

– SIWZ- modyfikacja nr 2 z dnia 22.07.2019r.

– Załączniki

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert

 

– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.07.2019r.