sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

2. Konkurs – 2/PCM/2018/KO

2/PCM/2018/KO –Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II.