2/PCM/2018/KO –Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II.