sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

6. Przetarg – 6/PCM/2018/ZP/A

6/PCM/2018/ZP/A – Remont pomieszczeń szatni w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Wołowie.

 

Termin składania ofert: 19.03.2018 r.