sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

04. 4/PCM/2017/ZP/A

04. 4/PCM/2017/ZP/A Dostawa urządzeń medycznych wraz z ich montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.