– Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

– Załączniki

 

– Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną

 

– Zawiadomienie o modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną z dnia 10.12.2019r.

– Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- modyfikacja z dnia 10.12.2019r.

– Załączniki

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

– Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

 

– Informacja o udzieleleniu zamówienia publicznego na usługi społeczne