sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

Przychodnia Wołów

Kontakt: Telefon
Rejestracja ogólna: 71 777 60 30
71 389 28 86
71 384 43 81
   
Rejestracja dziecięca: 71 777 60 25
71 389 26 48
Statystyka I Piętro: 71 777 60 33
Sekretariat: 71 777 60 34
Medycyna pracy: 71 777 60 36
Poradnia K: 71 777 60 38
Statystyka II Piętro: 71 777 60 41
Punkt pobrań: 71 777 60 45
Pielęgniarki środowiskowe: 71 777 60 47