PRZYCHODNIA WOŁÓW


Rejestracja ogólna

71 777 60 30

Rejestracja dziecięca

71 777 60 25

Statystyka I Piętro

71 777 60 33


Sekretariat

71 777 60 34

Medycyna pracy

71 777 60 36

Statystyka II Piętro

71 777 60 41


Poradnia K

71 777 60 38

Punkt pobrań

71 777 60 45

Pielęgniarki środowiskowe

71 777 60 47