20/PCM/2018/ZP/A – Sprzedaż i dostawa rękawic jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 12 miesięcy

Termin składania ofert: 19.10.2018 r.