sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

19. Przetarg – 19/PCM/2018/ZP/A

19/PCM/2018/ZP/A – Sprzedaż i dostawa respiratora wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi

Termin składania ofert: 09.08.2018 r.