sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

17. Przetarg – 17/PCM/2018/ZP/A

17/PCM/2018/ZP/A – Wymiana części oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie remontu wjazdu do szpitala w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Spółka z o.o.

Termin składania ofert: 25.06.2018 r.