17/PCM/2018/ZP/A – Wymiana części oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie remontu wjazdu do szpitala w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Spółka z o.o.

Termin składania ofert: 25.06.2018 r.