sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

16. Przetarg – 16/PCM/2018/ZP/A

16/PCM/2018/ZP/A – Sprzedaż i dostawa laparoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi

Termin składania ofert: 21.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 572540-N-2018 z dnia 13.06.2018 r.

SIWZ Sprzedaż i dostawa laparoskopu

Załączniki

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500140230-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.

SIWZ Sprzedaż i dostawa laparoskopu – po modyfikacji

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze