sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

29. Przetarg – 29/PCM/2017/ZP/A

29. Przetarg – 29/PCM/2017/ZP/A – Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II.