Ogłoszenie o zamówieniu nr 610644-N-2020 z dnia 16.11.2020 r.

SIWZ odczynniki + dzierżawa

Załączniki do SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

Wyjaśnienie treści SIWZ – 5

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 20.11.2020 r.

SIWZ_odczynniki + dzierżawa – po modyfikacji z dnia 20.11.2020

Załączniki do SIWZ po modyfikacji z dnia 20.11.2020

Ogłoszenie nr 540232592-N-2020 z dn. 20.11.2020 r. o zmianie ogł

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 5 – korekta

Wyjaśnienie treści SIWZ – 6

Wyjaśnienie treści SIWZ – 7

Wyjaśnienie treści SIWZ – 8

Wyjaśnienie treści SIWZ – 9

Wyjaśnienie treści SIWZ – 10

Wyjaśnienie treści SIWZ – 11

Wyjaśnienie treści SIWZ – 12

Wyjaśnienie treści SIWZ – 13

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 25.11.2020

SIWZ_odczynniki + dzierżawa – po modyfikacji z dnia 25.11.2020

Załączniki do SIWZ – po modyfikacji z dnia 25.11.2020

Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540236865-N-2020 z dnia 25.11.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania