Ogłoszenie o zamówieniu nr 592225-N-2020 z dnia 02.10.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540190835-N-2020 z dnia 02.10.2020 r.

SIWZ Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego

Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy

Załączniki wersja edytowalna

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540198686-N-2020 z dnia 12.10.2020 r.

SIWZ po modyfikacji z dnia 12.10.2020 r.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 8

Wyjaśnienie treści SIWZ – 9

Wyjaśnienie treści SIWZ – 10

Wyjaśnienie treści SIWZ – 11

Wyjaśnienie treści SIWZ – 12

Wyjaśnienie treści SIWZ – 13

Wyjaśnienie treści SIWZ – 14

Wyjaśnienie treści SIWZ – 15

Wyjaśnienie treści SIWZ – 16

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4 – korekta

Wyjaśnienie treści SIWZ – 5

Wyjaśnienie treści SIWZ – 6

Wyjaśnienie treści SIWZ – 7

Wyjaśnienie treści SIWZ – 17

Wyjaśnienie treści SIWZ – 18

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z 19.10.2020 r.

SIWZ po modyfikacji z dnia 19.10.2020 r.

Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy – po modyfikacji z dnia 19.10.2020

 

Informacja z sesji otwracia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oraz unieważnieniu postępowania

 

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą